Skip to content

CWGC restores iconic Ypres (Menin Gate) Memorial

The restoration of the iconic Menin Gate Memorial, Ieper, will start in 2023 and will restore the Memorial to its former glory ready for its centenary in 2027.

Jump to our FAQs

Ypres Menin Gate Memorial, Ieper

The Menin Gate Memorial was inaugurated on 24 July 1927 as a 'Memorial to the Missing' - the place where more than 54,000 missing Commonwealth servicemen who died on the Ypres Salient and whose graves are not known are commemorated by name. The detailed conservation and restoration work will take approximately two years restoring the Memorial to its full glory for the centenary in 2027.

Why is the Menin Gate being restored?

The restoration of the Menin Gate will guarantee its long-term preservation. The work will include the conservation, cleaning and repairing of the natural stone elements and the repointing of the brick façades. The name panels will also be cleaned and repaired where necessary, with a new waterproof seal applied to the roof. Additional repairs will also be carried out to the cellars, stair towers, ceilings, and the bronze oculi (round openings in the roof).

Starting in early 2023, sustainability and accessibility are the key aspects for this restoration while using authentic materials in keeping with the CWGC conservation policy. A restoration partner will be appointed by the CWGC through a public tender process to conduct the works.

The importance of the memorial

The importance of the memorial

Soon after the Armistice, pilgrims visited the front area to see the last resting place of their loved ones. Today, more than 100 years after the end of the war, the monument is still a 'must see' for hundreds of thousands of visitors to Flanders Fields. The CWGC will use this restoration to place the Monument in its context for present and future generations.

The Last Post Service, which happens at 8pm every evening at the memorial, will continue during the restoration.

Preserving our link to the Flemish landscape

Preserving our link to the Flemish landscape

The CWGC Ypres (Menin Gate) Memorial is a remarkable heritage structure and place of remembrance in Flanders. Its importance to the local area has been recognised and funding for this project is coming in part from the Flemish Government and the City of Ypres.

Geert Bekaert, Director of the CWGC in Central and Southern Europe says:

“Lord Plumer said at the inauguration in 1927: "He is not missing, he is here."  With this restoration work, the CWGC renews this promise to all Commonwealth casualties and their next of kin. The financial support of the Flemish Government and the City of Ypres helps us to keep the Menin Gate in the best condition for future generations. Every day the people of Ypres continue to express their gratitude through the Last Post Ceremony. The Menin Gate is therefore the link between the different nations, peoples and cultures that meet here."

About the Commonwealth War Graves Commission

About the Commonwealth War Graves Commission

The Ypres (Menin Gate) Memorial is administered and maintained by the Commonwealth War Graves Commission. Established in 1917 as the Imperial War Graves Commission, its principal mission is to remember the fallen of the First and Second World Wars at memorial sites across the globe and is funded by the United Kingdom, Australia, Canada, India, New Zealand, and South Africa.

A significant part of CWGC’s budget is invested in restoration projects. Between 2018 and 2020, more than €13 million was spent worldwide on conservation and restoration work. Of this, approximately €3.5 million was invested in Flemish projects. The Menin Gate is maintained by our Central & Southern Europe Area teams. The regional headquarters for Central and Southern Europe Area is in Ypres.

Read about the Restoration Project in Dutch

De restauratie van de iconische Menenpoort in Ieper zal in 2023 van start gaan en zal het monument terug volledig in ere herstellen, op tijd voor haar eeuwherdenking in 2027.

De Menenpoort werd op 24 juli 1927 ingehuldigd als ‘Memorial to the Missing’ – het herdenkingsmonument waarop meer dan 54.000 vermiste strijdkrachten van het Gemenebest die stierven in de Ypres Salient en geen gekend graf hebben, bij naam worden herdacht.

De grondige conservatie- en restauratiewerken zullen ongeveer twee jaar duren, zodat het Monument terug in volle glorie hersteld is voor de eeuwherdenking in 2027.

WAAROM WORDT DE MENENPOORT GERESTAUREERD?

De restauratie van de Menenpoort is noodzakelijk om behoud op lange termijn te kunnen garanderen. Deze restauratie omvat het conserverend reinigen en het herstellen van de natuurstenen elementen en het opnieuw voegen van de gevels in baksteen. De naampanelen worden eveneens gereinigd en hersteld waar nodig, en er komt een nieuwe waterdichte dakafdichting. Verder volgen nog diverse herstellingen aan de kelders, de trappentorens, de plafonds en de bronzen oculi (ronde openingen in het dak).

Vanaf de start in 2023, zijn duurzaamheid en veilige toegankelijkheid de rode draad doorheen deze restauratie. Bij elk onderdeel van de werken staat de recuperatie van authentieke materialen voorop – passend binnen het conservatiebeleid van de Commonwealth War Graves Commission. Op basis van een openbare aanbesteding zal de restauratiepartner door de CWGC worden aangewezen.

HET BELANG VAN HET MONUMENT

Al snel na de Wapenstilstand bezochten pelgrims het frontgebied om de laatste rustplaats van hun dierbaren te bezoeken, en ook vandaag is het monument een ‘must see’ op het lijstje van honderdduizenden bezoekers aan Flanders Fields.

De CWGC zal deze restauratie aangrijpen om het Monument in zijn context te plaatsen en de betekenis ervan voor de huidige en toekomstige generaties te duiden.

De dagelijkse Last Post Service om 20u zal blijven plaats vinden tijdens de restauratiewerken.

BEHOUD VAN ONZE LINK MET HET VLAAMSE LANDSCHAP

Het “Ypres (Menin Gate) Memorial” is een plek waar erfgoed en toerisme elkaar ontmoeten.

De CWGG diende dan ook een premie-aanvraag in bij de Vlaamse Overheid. Ook de Stad Ieper zal het project financieel steunen.

Geert Bekaert, directeur van de CWGC in Centraal- en Zuid-Europa zegt:

"Lord Plumer zei bij de inhuldiging in 1927 : “He is not missing, he is here.”  Met deze restauratiewerken hernieuwt de CWGC deze belofte ten aanzien van alle Commonwealth slachtoffers en hun nabestaanden.  De financiële steun van de Vlaamse Regering en van de Stad Ieper helpt ons om de Menenpoort voor de komende generaties in optimale staat te brengen.  Dagelijks blijft de Ieperse bevolking zijn dank betuigen met de Last Post Ceremonie.  De Menenpoort vormt dan ook de verbinding – de poort als het ware - tussen de verschillende naties, volkeren en culturen die elkaar hier ontmoeten.”

OVER DE COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION

Het “Ypres (Menin Gate) Memorial” – de Menenpoort - wordt beheerd en onderhouden door de Commonwealth War Graves Commission. Sinds haar oprichting in 1917, toen nog als de Imperial War Graves Commission, is het herdenken van de oorlogsslachtoffers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog en het behoud van de herdenkingssites nog steeds de belangrijkste opdracht van de CWGC.

De CWGC wordt gefinancierd door haar zes deelstaten (Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada, Indië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika)

Een belangrijk deel van dit budget wordt geïnvesteerd in restauratieprojecten. Tussen 2018 en 2020 werd wereldwijd meer dan € 13 miljoen besteed aan instandhoudings- en restauratiewerkzaamheden. Hiervan werd ca. € 3,5 miljoen geïnvesteerd in Vlaamse projecten. De Menenpoort maakt deel uit van het operationele gebied Central & Southern Europe Area met een regionaal hoofdkantoor in Ieper.

Frequently asked questions about the Menin Gate restoration

The Commonwealth War Graves Commission has recently undertaken in-depth inspections of the Ypres (Menin Gate) Memorial. This has led to the conclusion that major restoration of the Memorial is necessary to guarantee its long-term preservation. The structure and stability of the Memorial are in good condition, however erosion and superficial damage have been found which need attention to avoid further deterioration.

The restoration includes the conservation - cleaning and repairing - of the natural stone elements and the repointing of the brick façades. The name panels will also be cleaned and repaired where necessary, and a new waterproof seal will be applied to the roof. Various repairs will also be carried out to the cellars, stair towers, ceilings, and the bronze oculi (round openings in the roof). Innovation, sustainability, and safe accessibility are the guiding principles throughout this restoration. The recovery of authentic materials will be paramount throughout the works, in line with the conservation policy of the Commonwealth War Graves Commission

The restoration works will start in early 2023.  

The CWGC aims to complete the works in approximately 18 months, and no longer than two years.

Bressers Erfgoed, a leading architectural agency with years of expertise and experience with heritage structures, has been appointed as the architect for the project. The works will be carried out by an external partner, who will be appointed by the CWGC based on a public tender by end of 2022. 

Yes, works will have finished by the centenary of the Memorial.

Together with the architect and contractor, we are prioritising the safety of all visitors, staff and contractors throughout the work. We aim to keep the road open as much as possible and will give notice of any extended closures. 

The Ypres (Menin Gate) Memorial will not be fully accessible to the public for the entire duration of the works. To ensure the safety of the workers and visitors, scaffolding and hoarding is required. The Commonwealth War Graves Commission will however provide multiple alternative visiting options to our visitors, near the Menin Gate where a new exhibition will be displayed and at the CWGC Information Centre at Menenstraat 33. Via this website, we will supply up to date information about the restoration and offer visitors alternative and innovative ways to discover the Memorial. The names on the Memorial will be made accessible by use of a digital experience in the Ieper Information Centre, located just meters away from the Memorial. 

Throughout the duration of the works, scaffolding and hoarding will cover most of the memorial. Consequently, visitors will not be able to access many of the names on the Memorial. The names on the Memorial will however be made accessible via a digital experience in the Ieper Information Centre, located just meters away from the Memorial (Menenstraat 33).

The daily Last Post Service at 8 pm will continue to take place, however, instead of under the main hall of the Memorial, an alternative location near the Menin Gate will be chosen. We will ensure that everything possible is done to allow the Last Post ceremony to continue appropriately. 

We expect a total restoration budget of over 3 million Euro to carry out the required works. 

The Commonwealth War Graves Commission has signed up for a premium application in the thematic call 'Heritage and Tourism' launched by Flemish Minister of Immovable Heritage Matthias Diependaele in 2021.

In March 2022, we received green light on the preselection dossier for a reserved premium amount of 1.6 million euros. Following this news, we are currently working on a detailed final premium dossier. Based on this, the Minister will decide on the official award of the premium by 1 December 2022. The City of Ypres has also subsidised for 300,000 Euro. The resting cost will be paid for by the Commonwealth War Graves Commission, who is funded by its member governments of the Commonwealth nations who share the cost of the Commission's work proportionately to the number of their graves.

VAAK GESTELDE VRAGEN OVER DE RESTAURATIE VAN DE MENENPOORT

Waarom is de restauratie van de Ypres (Menin Gate) Memorial noodzakelijk?

De afgelopen jaren voerde de Commonwealth War Graves Commission uitgebreid onderzoek om de staat van de Menenpoort te inspecteren. Dit leerde ons dat de Menenpoort op korte termijn nood heeft aan conservatie- en restauratiewerken om op lange termijn het behoud van het Monument te kunnen garanderen. 

De structuur en stabiliteit van het Monument zijn in goede staat, maar wanneer men dichterbij kijkt, is er erosie en schade dat moet worden aangepakt om toekomstige verslechtering te vermijden.

Welke restauratiewerken zullen worden uitgevoerd?

De restauratie omvat het conserverend reinigen en herstellen van de natuursteen elementen, en het integraal hervoegen van de bakstenen gevel. Ook de herdenkings-panelen worden conserverend gereinigd en waar nodig gerestaureerd, en het dak en de waterdichting worden grondig aangepakt. Bijkomend worden nog diverse herstellingen uitgevoerd aan de kelders, de trappentorens, de plafonds en de bronzen oculi (ronde openingen in het dak).

Innovatie, duurzaamheid en veilige toegankelijkheid vormen de rode draad doorheen deze restauratie. Bij elk onderdeel van de werken staat de recuperatie van authentieke materialen voorop – passend binnen het conservatiebeleid van de Commonwealth War Graves Commission.

Wanneer starten de werken aan de Menenpoort?

De restauratiewerken, die bijna twee jaar zullen duren, worden begin 2023 gestart.

Hoelang zullen de werken duren?

De CWGC beoogt dat de werken ongeveer 18 maanden zullen duren, en niet langer dan twee jaar.

Wie zal de restauratiewerken uitvoeren aan de Menenpoort?

Bressers Erfgoed, een toonaangevend architectenbureau met jarenlange ervaring en in het bijzonder met historisch erfgoed, werd aangeduid als architect voor het project. Op basis van een openbare aanbesteding zal de restauratiepartner door de CWGC worden aangewezen tegen eind 2022.

Zullen de werken zijn afgerond voor de eeuwherdenking van de inhuldiging van de Menenpoort op 24 juli 2027?

Ja, de werken zullen zijn afgerond tegen de honderdste verjaardag van de Menenpoort.

Zal de straat worden afgesloten tijdens de werken aan het Monument?

Samen met de architect en aannemer, en met prioriteit voor de veiligheid van alle bezoekers en werkkrachten, streven we ernaar om de weg zoveel mogelijk open te houden.

Zal de Menenpoort toegankelijk zijn voor de bezoekers tijdens de restauratiewerkzaamheden?

De Ypres (Menin Gate) Memorial zal niet toegankelijk zijn voor het publiek voor de volledige duurtijd van de werken. Om de veiligheid van de bezoekers en de werkkrachten te verzekeren, zijn stellingen en werfafsluiting vereist.

De Commonwealth War Graves Commission zal echter verschillende alternatieve bezoekopties aanbieden aan haar bezoekers. Zowel nabij de Menenpoort, in het CWGC-informatiepunt in de Menenstraat als online op www.cwgc.org, zal de CWGC informatie verschaffen over de restauratie en bezoekers alternatieve innovatieve mogelijkheden bieden om het Monument te ontdekken.

De namen herdacht op het monument zullen toegankelijk worden gemaakt door middel van een digitale beleving, enkele tientallen meters verderop in het CWGC informatiecentrum in Ieper.

Zal het mogelijk zijn om een naam te zoeken op de naampanelen van de Ypres (Menin Gate) Memorial?

Tijdens de volledige duurtijd van de werken, zullen er stellingen en werfafsluiting geplaatst worden om de werken mogelijk te maken. Als gevolg, zullen onze bezoekers niet in de mogelijkheid zijn om fysiek de namen op het monument te bekijken. De namen op het monument worden toegankelijk gemaakt door middel van een digitale zoekapplicatie in het informatiecentrum te Ieper, slechts enkele meters verwijderd van het monument (Menenstraat 33, 8900 Ieper).

Zal de Last Post plechtigheid doorgaan?

De dagelijkse Last Post plechtigheid om 20u blijft plaatsvinden. Echter, in plaats van in de hoofdhal van het monument, zal een alternatieve locatie nabij de Menenpoort worden gekozen. We verzekeren jullie dat we al het mogelijke zullen doen om een respectvolle en betekenisvolle Last Post plechtigheid te garanderen, zodat we de gesneuvelden gepast kunnen blijven herdenken.

Hoeveel zal de restauratie kosten?

We verwachten dat het totale restauratiebudget meer dan 3 miljoen euro zal bedragen.

Wie zal de restauratiewerken betalen?

De Commonwealth War Graves Commission tekende voor een premie-aanvraag in op de thematische oproep ‘Erfgoed en Toerisme’ die door Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele in 2021 werd gelanceerd. In maart 2022 kreeg de CWGC groen licht op het preselectiedossier voor een gereserveerd premiebedrag van 1,6 miljoen euro. Volgend op dit nieuws werkt de organisatie de komende maanden een gedetailleerd definitief premiedossier uit. Op basis daarvan beslist de Minister uiterlijk 1 december 2022 over de officiële toekenning van de premie. Ook de Stad Ieper heeft voor dit project 300.000 euro subsidie in zijn budget voor de komende jaren opgenomen.  

Het restbedrag wordt betaald door de Commonwealth War Graves Commission. Haar zes deelstaten (Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada, Indië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika) financieren de CWGC in verhouding tot het respectievelijk aantal slachtoffers van de twee Wereldoorlogen.