Skip to content

Ypres (Menin Gate) Memorial restoration

Restauratie Menenpoort (NL)

RESTORATION TIMELINE

17 April 2023 WORKS START for a duration of 2 years (until approx. March 2025).

From this day onwards: SCAFFOLDING will cover the Memorial and the name panels entirely.

Two PEDESTRIAN TUNNELS will provide visitor access to and from the city.

Two-way BICYCLE traffic and one-way VEHICLE traffic into the city will be possible at all times during the restoration, with exception of a FULL TRAFFIC CLOSURE between 15 to 25 May 2023.

COACH PARKING remains at the usual location (Kauwekijnstraat and Hoornwerk). 

Restoration FUNDED by the Commonwealth War Graves Commission with premiums from Flemish Government and City of Ieper.

LATEST UPDATES

We will be regularly adding news and work updates during this detailed restoration process, so please click here to find out more.

Read our updates

VISITOR INFORMATION

All the practical information you need when visiting the Ypres (Menin Gate) Memorial and the surrounding area.

Plan your visit

THE RESTORATION
STEP BY STEP

Learn more about how we restore a century old memorial for another century of commemoration.

About the restoration

Frequently asked questions about the Menin Gate restoration

The Commonwealth War Graves Commission has recently undertaken in-depth inspections of the Ypres (Menin Gate) Memorial. This has led to the conclusion that major restoration of the Memorial is necessary to guarantee its long-term preservation. The structure and stability of the Memorial are in good condition, however erosion and superficial damage have been found which need attention to avoid further deterioration.

The restoration includes the conservation - cleaning and repairing - of the natural stone elements and the repointing of the brick façades. The name panels will also be cleaned and repaired where necessary, and a new waterproof seal will be applied to the roof. Various repairs will also be carried out to the cellars, stair towers, ceilings, and the bronze oculi (round openings in the roof). Innovation, sustainability, and safe accessibility are the guiding principles throughout this restoration. The recovery of authentic materials will be paramount throughout the works, in line with the conservation policy of the Commonwealth War Graves Commission

On site works will start 17 April 2023 and are planned to be finished in March 2025.  

We strive to guarantee the passage under the Menin Gate during the entire duration of the works where possible: for pedestrians in 2 directions; for traffic (bicycles and vehicles) 1 direction (towards city center).  

To ensure the safety of the public and the workers, it will sometimes be required to close off the passage for traffic. During the duration of the restoration (approx. 2 years), we estimate the access to be closed off for around 12 weeks (spread over 4 periods). Pedestrians will always be able to pass under the bridge (after working hours) via two pedestrians' tunnels.  

The passage under the gate will be fully closed off for traffic between 15 May 2023 and 25 May 2023. 

Latest updates can be found on the project website: Menin Gate Memorial Restoration (cwgc.org) 

The Ypres (Menin Gate) Memorial will not be fully accessible to the public for the entire duration of the works. To ensure the safety of the workers and visitors, scaffolding and hoarding is required. Multiple alternative and innovative ways to discover the Memorial are provided. 

Bressers Erfgoed, a leading architectural agency with years of expertise and experience with heritage structures, has been appointed as the architect for the project. 

The works will be carried out by Monument Vandekerckhove who was appointed by the CWGC based on a public tender. 

Health and Safety Coordinator during the works is Veico. 

Yes, works will have finished by the centenary of the Memorial.

The area around the Menin Gate site will be partly used for the site installation/set-up. However, both Parking at Hoornwerk and Kauwekijnstraat (coach parkings) will still be available. 

The recurring events are taken into account in the project program. The city of Ypres and other organizing parties are closely involved in the project.  

Depending on the nature of the event and the ongoing works, the event will take place at the Menin Gate site or an alternative location will be searched.  

Anzac Day 2023 will take place on the grass lawn on the ramparts adjacent to the Memorial. 

Latest updates can be found on the website: Menin Gate Memorial Restoration (cwgc.org)  

During the entire duration of the works, the name panels will be hidden behind the site hoarding and/or scaffolding. As a result, visitors will not be able to physically view the names on the monument. However, the names on the monument will be made accessible by means of a digital search application in the CWGC Ypres Information Center in Ypres, only a few meters away from the monument (Menenstraat 33, 8900 Ypres). 

The Last Post Service will continue to take place during the restoration works on the Menin Gate site.  

However, the location of the buglers and spectators can vary depending on the nature of the ongoing works. From 17 April 2023 the Last Post Ceremony will take place on the grass lawn on the ramparts adjacent to the Memorial (South-side). 

plan of the menin gate restoration

Latest updates can be found on the website: Menin Gate Memorial Restoration (cwgc.org) and www.lastpost.be 

We expect a total restoration budget of over 3 million Euro to carry out the required works. 

The Commonwealth War Graves Commission has signed up for a premium application in the thematic call 'Heritage and Tourism' launched by Flemish Minister of Immovable Heritage Matthias Diependaele in 2021.

In March 2022, we received green light on the preselection dossier for a reserved premium amount of 1.6 million euros. Following this news, we are currently working on a detailed final premium dossier. Based on this, the Minister will decide on the official award of the premium by 1 December 2022. The City of Ypres has also subsidised for 300,000 Euro. The resting cost will be paid for by the Commonwealth War Graves Commission, who is funded by its member governments of the Commonwealth nations who share the cost of the Commission's work proportionately to the number of their graves.

Restauratie Menenpoort

De Commonwealth War Graves Commission start de restauratie van de iconische Menenpoort in Ieper vanaf 17 april 2023.  Het monument wordt terug in ere hersteld voor haar 100-jarige bestaan in 2027.  

 

PRAKTISCHE INFO 

WERKEN STARTEN op 17 april 2023 voor een periode van ca. 2 jaar (tot ongeveer maart 2025) 

Vanaf deze dag:  STELLINGEN zullen het monument en de naampanelen bedekken. 

Twee VOETGANGERSTUNNELS zullen de toegang tot de stad garanderen. 

Tweerichtings FIETSverkeer en eenrichtings (stadinwaarts) AUTOverkeer blijft steeds mogelijk, met uitzondering van een volledige verkeersstop van 15 tot 25 mei 2023. BUS PARKING blijft beschikbaar (Kauwekijnstraat en Hoornwerk). 

GEFINANCIERD door de Commonwealth War Graves Commission,  
met premies van de Vlaamse Overheid en Stad Ieper. 
 

BEZOEKERSAANBOD 

LAST POST CEREMONIE vindt dagelijks plaats om 20 u op de vestingen naast het monument. 

INFORMATIECENTRUM op wandelafstand van het monument.  

VIRTUELE MENENPOORT in het infocentrum, waar bezoekers namen van de Vermisten kunnen opzoeken. 

MENIN GATE MOMENTS TENTOONSTELLING op de vestingen opent op 12 juni 2023, en vertelt het verhaal van het monument en haar restauratie. 

GEILLUSTREERDE STELLINGEN door Tom Cole, brengen de geschiedenis van de Menenpoort tot leven. 

Laatste nieuws

We zullen je hier regelmatig op de hoogte houden van het laatste nieuws over de restauratiewerken. Klik hier om meer te weten te komen.

Lees onze updates

Informatie voor bezoekers

Alle praktische informatie die je nodig hebt wanneer je de Menenpoort en de Westhoek bezoekt.

Plan je bezoek

De restauratie
stap voor stap

Kom meer te weten over de manier waarop we dit monument na een eeuw weer volledig in eer herstellen voor de komende eeuwen van herdenking

Over de restauratie

Vaak gestelde vragen over de restauratie van de Menenpoort

De afgelopen jaren voerde de Commonwealth War Graves Commission uitgebreid onderzoek om de staat van de Menenpoort te inspecteren. Dit leerde ons dat de Menenpoort op korte termijn nood heeft aan conservatie- en restauratiewerken om op lange termijn het behoud van het Monument te kunnen garanderen.
De structuur en stabiliteit van het Monument zijn in goede staat, maar wanneer men dichterbij kijkt, is er erosie en schade dat moet worden aangepakt om toekomstige verslechtering te vermijden.

De restauratie omvat het conserverend reinigen en herstellen van de natuursteen elementen, en het integraal hervoegen van de bakstenen gevel. Ook de herdenkings-panelen worden conserverend gereinigd en waar nodig gerestaureerd, en het dak en de waterdichting worden grondig aangepakt. Bijkomend worden nog diverse herstellingen uitgevoerd aan de kelders, de trappentorens, de plafonds en de bronzen oculi (ronde openingen in het dak).
Innovatie, duurzaamheid en veilige toegankelijkheid vormen de rode draad doorheen deze restauratie. Bij elk onderdeel van de werken staat de recuperatie van authentieke materialen voorop – passend binnen het conservatiebeleid van de Commonwealth War Graves Commission.

De werken starten op 17 april 2023 en zullen in maart 2025 afgewerkt zijn. 

We willen de doorgang onder de Menenpoort doorheen de werken zoveel mogelijk garanderen: voor voetgangers in twee richtingen, voor verkeer éénrichting (stadinwaarts). 

Om de veiligheid van het publiek en de ambachtsmannen te verzekeren, zal het soms noodzakelijk zijn om de doorgang voor verkeer tijdelijk af te sluiten. Over de looptijd van de werken (twee jaar), schatten we dat de verkeersdoorgang 12 weken (gespreid over vier periodes) zal afgesloten worden. Voetgangers zullen ten allen tijde via de voetgangerstunnels de Menenpoort kunnen gebruiken (na de werkuren). 

De doorgang onder de Menenpoort sluit volledig (voor alle verkeer) van 15 mei tot 25 mei 2023. 

Laatste updates over het project zijn raadpleegbaar via de website Menin Gate Memorial Restoration (cwgc.org) 

De Menenpoort is niet toegankelijk voor het publiek tijdens de duur van de werken. Om de veiligheid van de bezoekers en ambachtsmannen te garanderen zijn stellingen en werfafsluitingen noodzakelijk. Verschillende alternatieve en innovatieve mogelijkheden worden voorzien om het Monument te ontdekken tijdens de werken. 

Wederkerige evenementen werden meegenomen in de projectplanning van de restauratie. Stad Ieper en andere organiserende partijen zijn nauw betrokken bij het project. 

Afhankelijk van de aard van een evenement en de plaatsvindende werken, zal een evenement plaatsvinden nabij de Menenpoort of zal een alternatieve locatie worden gezocht. 

Anzac Day 2023 vindt plaats op het gras op de vestingen naast het monument (Zuid-kant).   

Laatste updates over het project zijn raadpleegbaar via de website Menin Gate Memorial Restoration (cwgc.org). 

Ja, de werken zullen zijn afgerond tegen de honderdste verjaardag van de Menenpoort.

De omgeving rond de Menenpoort wordt gedeeltelijk ingenomen door de werfinrichting. De parking Hoornwerk en Kauwekijnstraat (busparkings) blijven beschikbaar zoals gewoonlijk. 

Tijdens de vollege looptijd van de werken, worden de naampanelen bedekt door werfafsluiting en/of stellingen. Dit betekent dat bezoekers de namen op het monument niet fysiek kunnen bekijken. We voorzien echter de mogelijkheid om met behulp van een virtuele zoekapplicatie de namen van de Vermisten op te zoeken in het CWGC informatiecentrum, slechts enkele meters van de Menenpoort (Menenstraat 33, 8900 Ieper). 

De Last Post ceremonie zal blijven doorgaan tijdens de werken.   

Echter, zal de locatie van de plechtigheid afhankelijk zijn van de werken. Vanaf 17 april 2023 vindt de Last Post plechtigheid plaats op het gras op de vestingen naast het monument (Zuid-kant). 

menin gate plan in dutch

Laatste updates over het project zijn raadpleegbaar via de website Menin Gate Memorial Restoration (cwgc.org)  en www.lastpost.be.   

Bressers Erfgoed, een toonaangevend architectenbureau met jarenlange ervaring en in het bijzonder met historisch erfgoed, werd aangeduid als architect voor het project.  

Op basis van een openbare aanbesteding werd Monument Vandekerckhove aangesteld voor de uitvoer van de werken. 

De veiligheidscoordinator tijdens de werken is Veico. 

We verwachten dat het totale restauratiebudget meer dan 3 miljoen euro zal bedragen.

De Commonwealth War Graves Commission tekende voor een premie-aanvraag in op de thematische oproep ‘Erfgoed en Toerisme’ die door Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele in 2021 werd gelanceerd. In maart 2022 kreeg de CWGC groen licht op het preselectiedossier voor een gereserveerd premiebedrag van 1,6 miljoen euro. Volgend op dit nieuws werkt de organisatie de komende maanden een gedetailleerd definitief premiedossier uit. Op basis daarvan beslist de Minister uiterlijk 1 december 2022 over de officiële toekenning van de premie. Ook de Stad Ieper heeft voor dit project 300.000 euro subsidie in zijn budget voor de komende jaren opgenomen.
Het restbedrag wordt betaald door de Commonwealth War Graves Commission. Haar zes deelstaten (Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada, Indië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika) financieren de CWGC in verhouding tot het respectievelijk aantal slachtoffers van de twee Wereldoorlogen.